Trejbalová Eva, Bc.

Skvělá fyzioterapeutka, která umí propojit odborné zákroky klasické i alternativní medicíny. Ukáže Vám a naučí Vás správné cvičební techniky. Absolvovala mnoho odborných kurzů a seminářů z oboru fyzioterapie.
Telefon: 734 300 195.
Úterý: 8.00 - 12.00 hodin.

Vzdělání: 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, obor fyzioterapie. A další kurzy i semináře, viz níže.
Odbornost: fyzioterapeut Bc.
Praxe: Psychiatrická léčebna Bohnice (1 rok), Všeobecná fakultní nemocnice- Horní Palata, centrum pro psychoterapii (14 let), soukromá praxe.
Fyzioterapie:

 • vstupní vyšetření zahrnující komplexní rozbor a podrobnou anamnézu klienta, návrh průběhu další individuální péče (60 min.)
 • individuální konzultace - využití odborných technik a postupů k ovlivnění a optimalizaci funkce pohybového systému, např.: metoda podle L. Mojžíšové, senzomotorická stimulace, jóga, dýchání, a jiné, dále doporučení a instruktáž pohybových funkcí na doma. (40-60min.)
 • Součástí péče je i prevence přetěžování pohybového systému, kineziotaping, nácvik relaxačních technik, prohloubení vnímání těla, masáže, poradenství.

Absolvované kurzy:

 • Fyzioterapie funkce, část 1: Forma-funkce-facilitace (C.Lewitová)
 • Kurz cvičitel jógy II.třídy - jóga očima fyzioterapeuta, jóga ve spojení s principy spirální dynamiky (B.Merksbauerová)
 • Kurs diagnostiky a terapie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů (Mgr. V. Verchozinová)
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému (MUDr. J. Vacek)
 • Léčebné postupy podle metody L.Mojžíšové (Mgr. J. Novotná)
 • Metoda senzomotorické stimulace-senzomotorika, stabilizace, stabilita (PhDr. A. Herbenová)
 • Základy Vojtovy metody (H. Nováková)
 • Kurz kineziologického tejpování a alternativního řešení potíží s páteří (Mgr.R.Jisl)
 • Terapie dle McKenzie (E. Nováková)
 • Práce s tělem v psychoterapii (Dr. J. Vodňanská)
 • Reflexní zónová terapie na noze dle H.Marquardt- základní kurz (Mgr. K. Bubeníčková)
 • Fyzioterapeutické postupy u vertebrogenních onemocnění v oblasti LS páteře (e-learning.kurz)
 • Ergodiagnostické testování (e-learning.kurz)
 • Teoretický úvod do Feldenkreisovy metody (e-learning.kurz)
 • Teoretický vhled do Vojtovy metody (e-learning.kurz)

Absolvované semináře:

 • Léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace (Dr. P. Švejcar).
 • Psychomotorika v kontextu fyzioterapie (Mgr. P. Nothegger, PhD.).
 • Baňková masáž (L. Kuchlerová. DiS.).
 • Posílení psychosomatiky pomocí jógy (PhDr. J. R.Friesová, CSc.).
 • Hiporehabilitace v psychiatrické léčebně v Bohnicích (H. Hermannová a D. Munichová Dis.).