GDPR - osobní data

Vaše osobní data chráníme v souladu s Pravidly pro ochranu osobních údajů české i evropské legislativy.

POUČENÍ PRO FYZICKÉ OSOBY PŘEDÁVAJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE
PODLE NAŘÍZENÍ EU č. 2016/679 ("GDPR")
:

1) Kdo je správcem os. údajů?
Správcem Vašich os. údajů je vždy osoba, kterou si vyberete jako poskytovatele masérských, rekondičních a regeneračních služeb. Jejich seznam je uveden v záložce "náš tým" na int. stránkách www.masaze-perla.cz. Správce lze kontaktovat prostřednictvím recepce Centra regenerace a zdraví Perla, e-mail: masaze-perla@seznam.cz, tel. 281 923 531, Ratibořická 1166/12, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, nebo telefonicky přímo, a to na čísle, které je uvedeno u jeho jména.

Je-li správců více, dohodli se, že povinnosti správce plní osoba, která Vám poskytla služby v největším časovém rozsahu (v případě shody pak osoba, která službu poskytla jako poslední). Nehledě na toto ujednání však můžete svá práva uplatňovat vůči kterémukoli ze společných správců.

2) Jaký je účel zpracování os. údajů?
Účelem zpracování os. údajů je plnění smlouvy, tedy poskytování masérských, rekondičních a regeneračních služeb.

3) Jaké jsou oprávněné zájmy správce?
Poskytnutý e-mailový kontakt lze využít také z důvodu oprávněného zájmu správce a zaslat klientovi obchodní nabídky, které souvisí s předmětem poskytnuté služby. Klient má však vždy možnost odhlásit se z odběru reklamních nabídek. Telefonický kontakt lze z důvodu oprávněného zájmu využít k blahopřání klientovi k narozeninám. Klient má opět možnost sdělit, že o takové přání v budoucnu nemá zájem.

4) Kdo je příjemcem os. údajů?
Příjemcem os. údajů je recepční a poskytovatelé cloudových služeb.

5) Po jakou dobu budou os. údaje uchovávány?
Pokud nám sdělíte, že máte zájem o jednorázové poskytnutí služby, budou Vaše os. údaje uchovány 1 měsíc po poskytnutí služby. Pokud nám sdělíte, že máte zájem o opakované poskytování služby, budeme uchovávat Vaše os. údaje, dokud nám nesdělíte, že o další služby již nemáte zájem, nebo dokud naše služby nevyužijete po dobu 1 kalendářního roku.

6) Z jakého důvodu požadujete osobní údaje, a jaké jsou následky odmítnutí poskytnutí os. údajů?
Poskytnutí os. údajů je smluvním požadavkem. V případě neposkytnutí os. údajů nelze poskytovat masérské, rekondiční a regenerační služby.

7) Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním os. údajů?
Máte právo požadovat na správci přístup k osobním údajům, máte právo požádat o jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním os. údajů. Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně.

Při vaší první návštěvě centra, za účelem masáže nebo terapie, s Vámi příslušný pracovník vyplní prohlášení s udělením Vašeho souhlasu s GDPR.