Pomůžeme Vám od bolesti.

Terapie

 

Dornova metoda

30.09.2019

Délka 60 minut. Jedná se o jemnou a šetrnou manuální terapii, jejíž pomocí jsou obratle a klouby přesně uváděny do původní polohy. Účinně se zbavujeme fyzických a psychických bloků a především samotné příčiny onemocnění.

Délka 50 minut. Fyzioterapie se zabývá léčbou pohybového systému člověka. Snaží se odstranit funkční poruchy, které vznikají přetížením určitých oblastí psychickou či fyzickou zátěží, nemocí, zraněním, po operaci nebo vrozenou vadou.

Kineziotaping

27.09.2019

Délka 30, 60 minut. Kineziotaping pro prevenci úrazů k regeneraci i rehabilitaci. Pochází ze slova kineze = pohybovat. Tato technika se využívá jak ve sportovní sféře, tak i v regeneraci a rehabilitaci.

Lymfotaping

26.09.2019

Délka 30 minut. Podporuje aktivně lymfatický systém. Jde o speciální techniku nalepování pružných pásek v souladu s lymfatickým systémem, která vychází z principů kineziotapingu.

Délka 30 minut. Jedná se o podpůrnou léčbu neurologických, alergických, respiračních (astmatických a průduškových) a ortopedických onemocnění a urychlení léčby u poúrazových stavů pro děti i dospělé.

Délka 30 minut nebo dle potřeby. Jsou účinná a uznávaná metoda v léčbě a prevenci poruch pohybového aparátu. Mobilizace je postupné a nenásilné zvětšování pohybu.

Délka 30, 45, 60 minut. Protahování a strečink jsou vhodné zejména u lidí se špatnými pohybovými návyky nebo u lidí vykonávajících pravidelně činnost, při které opakovaně nerovnoměrně zatěžují svalové partie.

Délka 60, 90 minut. Je metodou poradenství osobního růstu. Pomocí rozhovoru se snažím zjistit, kde je kořen problému klienta a jaká je příčina jeho nespokojenosti.

Délka 30 minut + vhodná masáž zad a šíje 30 minut. Jedná se o tlakové ošetření a nemusí být vždy příjemné, výsledky jsou však fantastické. Spoušťové body se vyskytují po celém těle, potrápit nás dovedou hlavně v oblasti zádového svalstva. Účinné spojit s masáží zad a šíje.

Délka 90 minut. Máte zájem lépe poznát sám sebe? Být úspěšný při vyjednávání a zvládat běžnou komunikaci? Naučit se číst lidi a poznávat jejich chování? Moje hodiny jsou více zaměřené na Vás, na vaši osobnost.

Délka 30 minut. Výsledkem pravidelného používání je detoxikace, omlazení pokožky a vyhlazení vrásek!

Délka 30, 60 minut. Podložka uvolní svaly v hloubce 15 - 20 cm. Na podložce člověk leží a oddává se infračerveným paprskům. V podstatě jde o infra saunu na speciální podložce.