Fyzioterapie

30.07.2021

Délka 50 minut. Fyzioterapie se zabývá léčbou pohybového systému člověka. Snaží se odstranit funkční poruchy, které vznikají přetížením určitých oblastí psychickou či fyzickou zátěží, nemocí, zraněním, po operaci nebo vrozenou vadou.

Prostřednictvím pohybu a odborných technik se fyzioterapeut snaží o zachování či znovuobnovení funkce pohybového systém.

Nepřímo tím ovlivňuje i funkci ostatních systémů včetně psychiky. Více se dozvíte v přiloženém letáku. Kliknutím na ikonu se Vám leták zvětší v samostatném okně.

Indikace: funkční dysbalance pohybového systému (blokády kloubů, bolestivé stavy), poúrazové a pooperační stavy, vadné držení těla, přetížení související se sportem či zaměstnáním.

Kontraindikace: akutní infekční a horečnatá onemocnění.


Provádí:
Bc. Eva Pacholíková, tel.: 739 565 587
Bc. Eva Trejbalová, tel.: 734 300 195 (zastavena živnost min do 12/22)

Tyto služby jsou poskytovány pouze pro klienty samoplátce, NEJSOU hrazeny ze zdravotního pojištění.

Terapie, které můžete u nás využít:

Vstupní vyšetření

zahrnující komplexní rozbor a podrobnou anamnézu klienta v délce 60 minut.

Podrobná anamnéza zahrnuje:

  • rozhovor s klientem s cílem zmapovat jeho situaci a získat co nejvíce informací potřebných k vedení terapie,
  • rozbor stavu pohybového systému klienta (vyšetření pohledem, pohmatem, vyšetření základních pohybových stereotypů, držení těla, dýchání).

Individuální fyzioterapie

využití odborných technik a postupů k ovlivnění funkce pohybového systému a doporučení v individuálním pohybovém režimu v délce 60 minut.

Individuální fyzioterapie zahrnuje:

  • na základě vstupního vyšetření snaha o ovlivnění pohybových funkcí s využitím odborných technik a metod, např. techniky uvolňování měkkých tkání (kůže, podkoží, fascie, sval, techniky relaxační a facilitační, uvolňování blokád kloubů a páteře, metoda senzomotorické stimulace, práce s dechem a další),
  • doporučení, nácvik a pravidelná kontrola individuálních cviků vhodných pro daný stav klienta, nácvik správného držení těla.