První odborná konzultace

30.09.2019

Délka 90 minut. Vraťme se zpět k přírodě a využijme účinky až 150 bioaktivních látek z Pijavice lékařské - Hirudo medicinalis. Nejedná se o pouštění žilou. Aplikací se rozumí vstříknutí látek, nikoliv odsání krve do odpadnutí pijavice.

Zálohu ve výši 500,- Kč pošlete na účet, dle sdělení jaká terapeutka se Vám bude věnovat:

  • paní Kateřina Hliněnská: 211 197 0850 / 2700
  • paní Agáta Kouřilová: 199 766 782 / 0600

VS: datum objednání (příklad: 11082020) a do Zprávy pro příjemce: "1.HDL + jméno a příjmení" (objednaného klienta).

Děkujeme za pochopení.

Ceník k hirudologii naleznete ZDE, pod cenami masáží a treapií.

Terapie probíhá vždy v prostorách Centra Regenerace a Zdraví Perla. Klient může přijít s partnerem/kou nebo člověkem, kterému důvěřuje. Na konzultaci si, prosím, vyhraďte až 1,5 hodiny.
Během konzultace se terapeutka klienta ptá:

  • na důvody proč na pijavičky přichází
  • jaký má zdravotní problém
  • v jakém stadiu je onemocnění
  • zda je na nemoc odborně léčen (vhodné donést lékařskou zprávu)
  • jaké bere léky (připravte si s sebou na papíře napsané názvy léků a v jaké periodě je berete)
  • na další doplňující podrobnosti týkající se nejen zdravotního stavu

Pokud klient projde "sýtem" otázek a odpovědí, které se zapisují do Karty klienta, je možno přistoupit k informacím o přiložení pijaviček. Součástí informací je Prohlášení klienta dávající, svým podpisem, souhlas s dobrovolnou aplikací pijaviček pod dozorem terapeuta nebo důvěryhodné osoby (v tom případě je nutná její účast na konzultaci). Klient napoprvé obdrží maximálně 2 pijavice lékařské. Důvodem je zjištění případné alergické reakce na látky, které pijavice obsahují a vstřikují do těla klienta. Cílem není nechat pijavičku dosyta napít, ale předat biolátky v ní obsažené. Odnímá se před aktivním "pitím". Pak následuje cca 1 týden na pozorování. Jaké projevy má klient sledovat se dozví od terapeuta během této konzultace.

Pokud klient bere jakékoliv léky musí terapeuta neprodleně a pravdivě informovat. Zvláště nebezbečné jsou léky na ředění a úpravu krve i krevního tlaku. Onemocnění cukrovkou, onkologická onemocnění a další vážné choroby. V takových případech je doporučeno sdělit terapeutovi kontakt na odborného lékaře, aby konzultovali postup přiložení pijavic. V těhotenství se pijavičky aplikovat nesmí.

Je-li minimálně po týdnu vše v pořádku, může se přejít k následné terapii. Na této následné terapii, která se absolvuje opět v našem centru, se klient dozví kolik terapií a kolik pijavic na každé z nich bude přiloženo. Nadále se rozhodne zda 1) bude docházet na další terapie k nám nebo 2) zakoupí si vypočtený počet pijavic a nechá si je aplikovat doma. Ve 2. případě je povinnost klienta (na tuto následnou terapii) přijít společně s člověkem, který se naučí pijavičky aplikovat a odnímat!

Vzorec o počtu návštěv, periodě návštěv a počtu pijavic vychází z mnoha okolností, především zdravotního stavu klienta, stadia onemocnění, druhu i počtu pobíraných léků, věku, hmotnosti apod. Prakticky daný vzorec je pouze u zdravého člověka při tzv. Detoxikační kúře. Ale i v tomto případě se vyplňuje Karta klienta a na 1. konzultaci se aplikují také pouze 2 pijavice lékařské (důvody viz výše).

Více o pijavici lékařské na samostatném webu: pivajice-lekarska.cz. Zde jsou umístěny i kazuistiky (výsledky) terapeutů i jednoho lékaře veterinární praxe. A dále kontakty na hirudoterapeuty o nichž víme, že mají Osvědčení k provozování hirudoterapie.

Ceník k hirudologii naleznete ZDE, pod cenami masáží a treapií.


Provádí:
Kateřina Hliněnská, tel.: 605 289 420
diplomovaná a akreditovaná zdravotní sestra.
Kouřilová Agáta, tel.: 773 006 116
dlouhodobě se věnuje hirudologii.