První odborná konzultace

30.09.2019

Délka 90 minut. Vraťme se zpět k přírodě a využijme účinky až 150 bioaktivních látek z Pijavice lékařské - Hirudo medicinalis. Nejedná se o pouštění žilou. Aplikací se rozumí vstříknutí látek, nikoliv odsání krve do odpadnutí pijavice.

Upozornění pro klienty na První odbornou konzultaci. Prosíme věnujte velkou pozornost na jaký účet převádíte zálohu!  Zálohu ve výši 500,- Kč pošlete, prosíme, na jeden z následujících účtů, dle toho ke komu jste objednáni:

  • k paní Lence Kotenové na číslo účtu: 208389430/0600
  • k paní Kateřině Hliněnské na číslo účtu: 2111970850/2700

Výše uvedené účty nejsou účty centra, ale fyzických osob, které uplatňují svá daňová přiznání. Proto není možné účty zaměnit. V případě chybného převodu Vám bude částka vrácena a převod je třeba uskutečnit znovu, avšak na správnou terapeutku.

VS: datum objednání (příklad: 11082019) a do Zprávy pro příjemce: "1.HDT + jméno a příjmení" (objednaného klienta).

Děkujeme za pochopení.

Terapie probíhá vždy v prostorách Centra Regenerace a Zdraví Perla. Klient může přijít s partnerem/kou nebo člověkem, kterému důvěřuje. Na konzultaci si, prosím, vyhraďte až 1,5 hodiny.
Během konzultace se terapeutka klienta ptá:

  • na důvody proč na pijavičky přichází
  • jaký má zdravotní problém
  • v jakém stadiu je onemocnění
  • zda je na nemoc odborně léčen (vhodné donést lékařskou zprávu)
  • jaké bere léky (připravte si s sebou na papíru napsané názvy léků a v jaké periodě je berete)
  • na další doplňující podrobnosti týkající se nejen zdravotního stavu

Pokud klient projde "sýtem" otázek a odpovědí, které se zapisují do Karty klienta, je možno přistoupit k informacím o přiložení pijaviček. Součástí informací je Prohlášení klienta dávající, svým podpisem, souhlas s dobrovolnou aplikací pijaviček pod dozorem terapeuta nebo důvěryhodné osoby (v tom případě je nutná její účast na konzultaci). Klient napoprvé obdrží maximálně 2 pijavice lékařské. Důvodem je zjištění případné alergické reakce na látky, které pijavice obsahují a vstřikují do těla klienta. Pak následuje cca 1 týden na pozorování. Jaké projevy má klient sledovat se dozví od terapeuta během této konzultace.

Pokud klient bere jakékoliv léky musí terapeuta neprodleně a pravdivě informovat. Zvláště nebezbečné jsou léky na ředění a úpravu krve i krevního tlaku. Onemocnění cukrovkou, onkologická onemocnění a další vážné choroby. V takových případech je doporučeno sdělit terapeutovi kontakt na odborného lékaře, aby konzultovali postup přiložení pijavic. V těhotenství se pijavičky aplikovat nesmí.

Je-li minimálně po týdnu vše v pořádku, může se přejít k následné terapii. Na této následné terapii, která se absolvuje opět v našem centru, se klient dozví kolik terapií a kolik pijavic na každé z nich bude přiloženo. Nadále se rozhodne zda 1) bude docházet na další terapie k nám nebo 2) zakoupí si vypočtený počet pijavic a nechá si je aplikovat doma. Ve 2. případě je povinnost klienta (na tuto následnou terapii) přijít společně s člověkem, který se naučí pijavičky aplikovat a odnímat!

Vzorec o počtu návštěv, periodě návštěv a počtu pijavic vychází z mnoha okolností, především zdravotního stavu klienta, stadia onemocnění, druhu i počtu pobíraných léků, věku, hmotnosti apod. Prakticky daný vzorec je pouze u zdravého člověka při tzv. Detoxikační kúře. Ale i v tomto případě se vyplňuje Karta klienta a na 1. konzultaci se aplikují také pouze 2 pijavice lékařské (důvody viz výše).

Více o pijavici lékařské na samostatném webu: pivajice-lekarska.cz. Zde jsou umístěny i kazuistiky (výsledky) terapeutů i jednoho lékaře veterinární praxe. A dále kontakty na hirudoterapeuty o nichž víme, že mají Osvědčení k provozování hirudoterapie.

Ceník k hirudoterapii naleznete ZDE, pod cenami masáží a treapií.


Provádí:
Kateřina Hliněnská, tel.: 605 289 420
Lenka Kotenová, tel.: 605 939 401
diplomované a akreditované zdravotní sestry.