Fena kříženec

12.04.2019

Nationale: pes fena kříženec 10 let , 12 kg pacient diagnostikován jako kardiak s medikací Vetmedin, Furon, Fortekor a Enap, a při záchvatu Kodein, celodenní záchvaty kašle a suché chrčení při pohybu i lehčím vzrušení (záchvat cca 5 min), ataky probíjací po celou dobu 24 hodin, velmi snížená aktivita jedince a snadná unavitelnost, majitel pro bezradnost stavu akceptuje hirudoterapii jako alternativu, s tím že pokud se upraví záchvaty bude vyžadovat úpravu medikace
pacient s chronickou bronchitis a nepatrnou kardiomegalií.

Medikace: po odstranění lipomu v okolí šlach, po dohodě s majitelem proveden náběr biochemie (elevace jaterních marků jinak bz.) Th 4 (snížená hodnota 16,7 nmol /l - naszan Letrox 2x 1 tabl. dle stavu nasazení pijaviček
klin. vyšetření inspirační dyspnoe a šelest s cyanozou jazyka, stav reakce při vzrušení
v oblasti levého iunguina nález kýly beza laterace okolní tkáně, na struku v předním segmentu granulom velikosti hrachu, stav dysproporce tlaku, USG mírná kardimegalie s aletrací tricuspidální chlopně, výrazný bronchiální šelest patrný jak při inspiriu tak při expiriu.

ST.preas: výrazná dehydratace poměr FKE a plasma.

Diagnosa: insufitientia cordis dx .s kardiomegalií, bronchitis ex i in as result kardiorelapsu, hypothyroidosa.

Léčba Pijavicí lékařskou

Indikace: 1 ks testační pijavička + dle stavu a reakce upravit počet aplikací a kusů pijavic.

Počet pijavic: celkem 10 ks, technika s odsátím krve (35 min) do regio intercostalis 3-5 dx v horizontální rovině art. scapulohumeri.

Subjektivní změna: při aplikaci bez reakce během aplikace erytrém po přisátí do 2 min, jedinec při aplikaci mírná nervozita (strach z ordinace) po 5 min stav výrazného zklidnění a ulehnutí k spánku, každou další aplikací stav klin zlepšení bez chrapotu a kašle i při manipulaci, viditelný nárůst vitality a aktivity, provedená kontrola biochemie krve stav sanace elevovaných hodnot.

Názor majitele: po první aplikaci neuvěřitelná změna, po 6 letech hned první noc bez nočního chození a kašle, během dvou dní ustal kašel i přes den a ataka pouze jedna (ale velmi krátká bez sakádového kašle) při rozrušení jiným psem, po konzultaci úprava medikace s postupným vysazování broncholytik a úprav a medikace kardiologické medikace, během aplikačního cyklu pouze 2 x objevení slabšího záchvatu (délka cca 5 sec.), výrazný nárůst aktivity, chutě k jídlu, skotačení a komunikace s ostatními členy rodiny, spánek nerušený klidný, lehčí nárůst živé hmotnosti a prodlužování délky zátěže.

Vyhodnocení: velmi překvapivý efekt na stav bronchitis jako komplikující stav srdeční insufitientie, poslechově po 3 aplikci zcela vymizely šelesty a vrzoty v oblasti trachey a bronchů, viditelný nárůst životního elánu a regenerace kašlem vysíleného organismu, nyní pacient převeden na homeopatika, které majitel nasadí při rekurenci stavu a po 2 měsích doporučena návštěva v ordinaci a přehodnocení stavu či navržení preventivně sanační aplikace pijavic.

Klasifikace: ***** (0 - 5 hvězdiček, kdy 5 je maximum) výsledku).