Proč řešit vady ploché a kulovité nohy

Stavba a funkce nohy.

Z anatomického hlediska je noha část dolní končetiny od kotníku níže. Nohy nás nosí celý život a jsou velmi důležitou částí těla. Musí nám umožnit chůzi a běh i udržet celé tělo ve stoji. Skládá se z 26 kostí, 33 kloubů, 12 šlach a 18 svalů a dohromady tvoří promyšlený mechanismus se složitou stavbou. Lidské chodidlo tvoří čtyři funkční celky: pata, zánártí, nárt a články jednotlivých prstů.

Správné a špatné zatížení chodidla

Za normálních okolností se noha souvisle dotýká země jen plochou chodidla u prstů a na vnější straně (viz 1.obr.). Pokud však dojde k oslabení svalů a uvolnění vazů v chodidle, nastávají různé odchylky nášlapné plochy nohy. Jedním typem odchylky je zvětšení této plochy, jako následek poklesu vnitřní hrany nohy. Vážnější odchylky se váží k poklesu vnitřního kotníku pod úroveň vnějšího. Toto způsobuje i změnu postavení vertikální osy patní kosti. Následkem špatného zatížení chodidla vznikají ploché nebo lukovité nohy. V souvislosti s lukovitou nohou dochází také ke kladívkovým prstům.

Plochá noha - plochonoží

Nejčastější příčinou bývá chronické přetěžování nohou. Vada je způsobená volností vazového aparátu a svalovou ochablostí, dále u syndromu hyperlaxicity (hypermobilty) nebo po úrazech. V kterémkoli věku porucha vazivového aparátu přispívá ke vzniku plochých nohou, objevuje se chronická únava. Velký vliv má přetěžování nohou chůzí v nevhodné obuvi, nepřiměřená sportovní zátěž anebo dlouhodobé nehybné stání, při kterém se svalstvo uvolňuje a vazivový aparát se postupně protahuje.
Další příčinou bývá nadváha či nedostatečná stimulace chodidla zapřičiněná skutečností, že nohy máme neustále "uvězněné" v obuvi, kde nemají dostatek volného prostoru pro přirozený pohyb. U dětí může za výskyt plochonoží předčasné a příliš časté nošení bot, například nošení bačkůrek po celý den, nazouvání botiček v době, kdy děti ještě nechodí, nebo špatně zvolená obuv v době růstu nožních kostí.


Lukovitá noha - vyklenutá, vysoký nárt

Přesně opačným problémem je Lukovitá noha, tzv. vysoký nárt. Noha se opírá o zem v oblasti prstů a záprstních kostí, střed zevní hrany není zatížen vůbec a otisk chodidla pokračuje až dotykem paty. Skutečnost, že se chodidlo nedotýká svou vnější hranou, způsobuje nadměrné zatížení kloubů na přední straně chodidla (prsty a záprstní kůstky). Méně vážnou variantou je zvýšené vyklenutí nohy, kdy dochází ke zúžení nášlapné plochy vnější strany chodidla.
Tato deformita se týká nejen dospělých, ale také až 8 % dětí. U menších dětí se deformita projeví až po ústupu tukové vrstvy, kterou děti běžně mají na chodidlech

Máme pro Vás 2 řešení.

1) V CRaZ Perla Vám vyrobíme na míru anatomické 3D vložky Sidas do bot na různé příležitosti, od běžné chůze přes různé druhy letních i zimních sportů až po společenskou obuv.

2) Můžete současně provádět 10 cvičení pro zlepšení klenby nohy. Jsou jednoduchá a zvládne je každý. Stačí cca 10 minut denně a Vaše hohy budou vypadat lépe. Není třeba provádět vždy všechna najednou. Avšak doporučuje se cviky střídat.

Po kliknutí na obrázek se Vám zvětší, aby byly čitelné texty.

Co jsou to kladívkové prsty a jaké jsou jejich příčiny

Kladívkové prsty patří podobně jako vbočený palec nebo ploché nohy mezi nejčastější deformity nohou, které se projevují na základě porušení rovnováhy svalů na nohou. Jedná se o takzvané skrčeniny prstů. Tato deformita se projevuje spíše u starších lidí a nejčastěji se týká druhého prstu na noze. Prst se postupně ohýbá, přičemž jej již nelze plně narovnat. Navíc se na kloubu u prvního článku vytvoří bolestivý otlak nebo kuří oko.

Kladívkové prsty souvisí s rozpadající se nožní klenbou, ochabnutí svalů a degenerací vazů. Noha se v tomto případě lehce prodlouží, čímž dojde ke zkrácení vazů a šlach a stáhnutí prstů.

Mezi hlavní příčiny patří nošení nevhodné obuvi, zejména podpatků a těsné obuvi s nedostatečným prostorem u špičky. Dále může být příčinou špatné držení těla nebo například přetěžování nohou. U lidí nízkého věku může být příčinou také vrozené vady související se špatným postavením nohy nebo následky neurologických onemocnění.
Kladívkové prsty.
Kladívkové prsty.

Jak poznat kladívkové prsty

Jak poznáte, že se ve vašem případě jedná o kladívkové prsty, aniž byste museli navštívit lékaře? Můžete to poznat už při začínajících komplikacích podle vzhledu. Prst, respektive prsty se vám začnou krčit s tím, že je nelze úplně narovnat. Z pohledu shora to bude vypadat, jako by vám chyběl poslední článek prstu, protože se bude opírat o podlahu.