První odborná konzultace - zážitková terapie

 Upozornění pro klienty na zážitkovou terapii.
 Prosíme věnujte velkou pozornost na jaký účet převádíte zálohu! 

Zálohu ve výši 500,- Kč pošlete, prosíme, na jeden z následujících účtů, dle toho ke komu jste objednáni:

  • k paní Kateřině Hliněnské na číslo účtu: 2111970850/2700
     
  • k paní Lence Kotenové na číslo účtu: 208389430/0600

Výše uvedené účty nejsou účty centra, ale fyzických osob, které uplatňují svá daňová přiznání. Proto není možné účty zaměnit. V případě chybného převodu Vám bude částka vrácena a převod je třeba uskutečnit znovu, avšak na správného majitele účtu, respektive terapeutku.

Děkujeme za pochopení.

Vždy VS: datum objednání (příklad: 11032017) a do Zprávy pro příjemce: "1.HDT + jméno a příjmení" (objednaného klienta). Záloha je součástí celkové ceny za terapii a bude z částky 1.380,-Kč odečtena. Doplatek tímto činí 880,-Kč. V případě nedostavení se na terapii bez předchozí omluvy je záloha nevratná.

Důvodem pro toto opatření je rezervace určitého termínu na 2 hodiny. Bohužel se často stávalo, že klient bez omluvy na objednaný termín nepřišel. Prodlužují se tak výrazně objednací lhůty pro solidní klienty, kteří terapii potřebují a opravdu chtějí.

Doplatky a následné platby terapií a pijavic lékařských pouze v hotovosti.

Terapie probíhá vždy v prostorách Centra Regenerace a Zdraví Perla. Klient může přijít s partnerem/kou nebo člověkem, kterému důvěřuje. Na konzultaci si, prosím, vyhraďte až 2 hodiny času. Cena viz tabulka níže.
Během konzultace se terapeutka klienta ptá:

  • na důvody proč na pijavičky přichází
  • jaký má zdravotní problém
  • v jakém stadiu je onemocnění
  • zda je na nemoc odborně léčen (vhodné donést lékařskou zprávu)
  • jaké bere léky (připravte si sebou napsané na papíře názvy léků a kolikrát denně berete)
  • na další doplňující podrobnosti týkající se nejen zdravotního stavu

Pokud klient projde "sýtem" otázek a odpovědí, které se zapisují do Karty klienta, je možno přistoupit k informacím o přiložení pijaviček. Součástí informací je Prohlášení klienta dávající, svým podpisem, souhlas s dobrovolnou aplikací pijaviček pod dozorem terapeuta nebo důvěryhodné osoby (v tom případě je nutná její účast na konzultaci). Klient napoprvé obdrží maximálně 2 pijavice lékařské. Důvodem je zjištění případné alergické reakce na látky, které pijavice obsahují a vstřikují do těla klienta. Pak následuje cca 1 týden na pozorování. Jaké projevy má klient sledovat se dozví od terapeuta během této konzultace.

Pokud klient bere jakékoliv léky musí terapeuta neprodleně a pravdivě informovat. Zvláště nebezbečné jsou léky na ředění a úpravu krve i krevního tlaku. Onemocnění cukrovkou, onkologická onemocnění a další vážné choroby. V takových případech je doporučeno sdělit terapeutovi kontakt na odborného lékaře, aby konzultovali postup přiložení pijavic. V těhotenství se pijavičky aplikovat nesmí.

Je-li minimálně po týdnu vše v pořádku, může se přejít k následné terapii. Na této následné terapii, která se absolvuje opět v našem centru, se klient dozví kolik terapií a kolik pijavic na každé z nich bude přiloženo. Nadále se rozhodne zda 1) bude docházet na další terapie k nám nebo 2) zakoupí si vypočtený počet pijavic a nechá si je aplikovat doma. Ve 2. případě je povinnost klienta (na tuto následnou terapii) přijít společně s člověkem, který se naučí pijavičky aplikovat a odnímat.

Vzorec o počtu návštěv, periodě návštěv a počtu pijavic vychází z mnoha okolností, především zdravotního stavu klienta, stadia onemocnění, druhu i počtu pobíraných léků, věku, hmotnosti apod. Prakticky daný vzorec je pouze u zdravého člověka při tzv. Detoxikační kúře. Ale i v tomto případě se vyplňuje Karta klienta a na 1. konzultaci se aplikují také pouze 2 pijavice lékařské (důvody viz výše).

Více o pijavici lékařské na samostatném webu: pivajice-lekarska.cz. Zde jsou umístěny i kazuistiky (výsledky) terapeutů i jednoho lékaře veterinární praxe. A dále kontakty na terapeuty o nichž víme, že mají Osvědčení k provozování hirudoterapie.

Provádí:
Kateřina Hliněnská, tel.: 605 289 420
Lenka Kotenová, tel.: 605 939 401Britská vlajka.

diplomované zdravotní sestry.

Ceník Pijavice lékařská

Ceník pijavice lékařská

13.04.2011 12:37
 Pijavice lékařská čas v min
Odborná konzultace ohledně zdravotního stavu a možnosti aplikace, bez přiložení pijaviček (nenahrazuje 1. odbornou konzultaci = zážitkovou terapii) 60 950,-
První Odborná konzultace bez mikroskopu + pijavičky (v ceně 2 pij) 120 1 380,-
První Odborná konzultace bez mikr. společná konzultace druhé osoby + pijavičky (v ceně 2 pij) 120 700,-
První Odborná konzultace s mikroskopem + pijavičky (v ceně 2 pij) 120 1 520,-
Každá další započatá půlhodina (nad 120 min) v případě doplňujících dotazů od klienta 30 200,-
Druhá a každá další terapie (dle domluvy z 1. konzultace) + 170,- Kč/1pijavice 40 350,-
Druhá a každá další společná terapie dvěma a více osobám; druhá a další osoba (+ 170,- Kč/1pijavice) 40 250,-
Terapie s použítím vlastních donesených pijac 45 - 60 600,-
Vyšetření živé kapky krve mikroskopem před a po terapii s přiložením pijavic 20 150,-
Vyšetření živé kapky krve mikroskopem samostatně bez přiložení pijaviček 20 200,-
Jedna pijavice lékařská na druhé a další terapii (nebo prodej 1 - 100 pij) - 170,-
Jedna pijavice lékařská (prodej 101 a více pij) - 160,-

Pozn. : kdykoliv během terapie je možné provést vyšetření „živé kapky“ krve před terapií i po terapii (uvidíte okamžité účinky látek ve Vaší krvi po použití pijaviček) elektronickým mikroskopem s LCD displejem. Výsledky vyšetření Vám, po dohodě předem, můžeme náhrát na Vámi přinesený FLASH disk. Na CD ROM, DVD ROM nebo vytisknout, pak do dohodnutého termínu.


Partneři webu.

www budfit.info