Dobrovolská Veronika, Mgr.

30.09.2019

Masérka a speciální pedagog. Věnuje se masážím pro dospělé i děti. Ve své praxi využívá dlouholetých zkušeností práce s lidmi s nejrůznějšími problémy. Zabývá se také dětmi, které mají problémy s vyjadřováním a koncentrací.
Telefon: 608 900 723.

Pondělí a středa: 14.30 - 19.30 hodin.

Vzdělání: SŠ - Střední zdravotnická škola, obor dětská sestra. VŠ - pedagogická fakulta, obor speciální pedagogika.
Odbornost: masér pro sportovní a rekondiční masáž - rekvalifikační kurz Edu Spa College, speciální pedagog pro děti s poruchami učení, poruchou řeči, hyperaktivitou a poruchou koncentrace, s autismem a s dysfázií.
Praxe: masérka v IC pro děti s postižením, RC - Perla, pedagogická praxe.
Masáže:

Terapie:

 • Speciální pedagogika - není popis, na dotaz u paní Dobrovolské
 • Spoušťové body - Trigger points

Motto: Napětí v těle a přetížená psychika působí bolest, špatnou náladu a nespokojenost. Věřím, že laskavý dotek a vlídná péče přinášejí úlevu, regeneraci a pocit klidu i bezpečí.


Vzdělávací kurzy a semináře v oblasti speciální pedagogiky:

 • Neverbální techniky komunikace (PhDr. Jitka Vodňanská, 1993 -1994)
 • Práce s tělem v psychoterapii (PVŠPS, 2017)
 • Arteterapie jako prostředek porozumění sobě a druhým (IZV MŠMT, 2004, 2005)
 • Artefiletika (akreditovaný vzděl. program MŠMT, 2005, 2006, 2007)
 • Hry pro zvládání neklidu a agresivity (Pedag. centrum Střední Čechy, 2003)
 • Zpíváme a hrajeme si s dětmi (Diakonie, 1999)
 • Relaxace s Čavanou (Pedagogické centrum Praha, 2003)
 • Cvičení s dětmi s prvky jógy (Jóga v denním životě, 2007)
 • Taneční terapie (Johan Dhaese 1997 - 1998)
 • Kruhové tance jako harmonizační prvek výuky (akreditovaný vzděl. program MŠMT, 2008)
 • Hudebně pohybová výchova netradičně (Pedagogocké centrum Praha, 2002)
 • Emoční inteligence (IZV MŠMT, 2005)

Pedagogická praxe

 • Speciální pedagog ve Středisku Diakonie pro děti s postižením, Praha a Soběslav
 • Učitelka 1. stupně ZŠ, Říčany a Praha 10
 • Speciální pedagog v Základní škole logopedické, Praha 10
 • Doučování dětí s poruchami učení.
 • Lektorka kroužků pro děti (arteterapie, muzikoterapie, dramatika, pohybově relaxační)

Těším se na setkání s vámi :-)