Dobrovolská Veronika, Mgr.

30.09.2019

"Laskavý dotyk a vlídná péče přinášejí úlevu, regeneraci, pocit klidu a bezpečí."

Masérka. Ve své praxi využívá dlouholetých zkušeností speciálního pedagoga - práce s dětmi a dospělými se zdravotním postižením.


Telefon: 608 900 723.

Pondělí, středa a čtvrtek: 14.30 - 19.30 hodin.

Vzdělání: Střední zdravotnická škola, Pedagogická fakulta UK - Speciální pedagogika.
Odbornost: Rekvalifikační kurz Masér - sportovní a rekondiční (EduSpa College) a další odborné kurzy viz absolvované kurzy.
Praxe: masérská praxe - Centrum regenerace a zdraví Perla, Státní léčebné lázně Janské lázně, regenerační služby a masáže pro seniory - Domov pro seniory Elišky Purkyňové, péče o lidi s postižením - Diakonie ČCE, pedagogická praxe

Masáže:

Terapie:

Motto: Napětí v těle a přetížená psychika působí bolest, špatnou náladu a nespokojenost. Věřím, že laskavý dotek a vlídná péče přinášejí úlevu, regeneraci a pocit klidu i bezpečí.

Absolvované kurzy:

 • Manuální lymfodrenáž těla v regeneraci (EduSpa College, 2020)
 • Thajská masáž nohy a plosky (David Kopecký, 2020)
 • Thajská jógová masáž (David Kopecký, 2019)
 • TOK SEN Thajská tradiční masáž (David Kopecký, 2019)
 • Kraniosakrální terapie I. (EduSpa College, 2019)
 • Trigger points (EduSpa College, 2019)
 • Protahování - strečink v masérské praxi (EduSpa College, 2017)
 • Breussova masáž (EduSpa College, 2017)


Vzdělávací kurzy a semináře v oblasti speciální pedagogiky:

 • Neverbální techniky komunikace (PhDr. Jitka Vodňanská, 1993 -1994)
 • Práce s tělem v psychoterapii (PVŠPS, 2017)
 • Arteterapie jako prostředek porozumění sobě a druhým (IZV MŠMT, 2004, 2005)
 • Artefiletika (akreditovaný vzděl. program MŠMT, 2005, 2006, 2007)
 • Hry pro zvládání neklidu a agresivity (Pedag. centrum Střední Čechy, 2003)
 • Zpíváme a hrajeme si s dětmi (Diakonie, 1999)
 • Relaxace s Čavanou (Pedagogické centrum Praha, 2003)
 • Cvičení s dětmi s prvky jógy (Jóga v denním životě, 2007)
 • Taneční terapie (Johan Dhaese 1997 - 1998)
 • Kruhové tance jako harmonizační prvek výuky (akreditovaný vzděl. program MŠMT, 2008)
 • Hudebně pohybová výchova netradičně (Pedagogocké centrum Praha, 2002)
 • Emoční inteligence (IZV MŠMT, 2005)

Pedagogická praxe

 • Speciální pedagog ve Středisku Diakonie pro děti s postižením, Praha a Soběslav
 • Učitelka 1. stupně ZŠ, Říčany a Praha 10
 • Speciální pedagog v Základní škole logopedické, Praha 10
 • Doučování dětí s poruchami učení.
 • Lektorka kroužků pro děti (arteterapie, muzikoterapie, dramatika, pohybově relaxační)

Těším se na setkání s vámi :-)