Kurz hirudologie

Kurz hirudologie

Přednáškový seminář o hirudologii, včetně aplikace pijavice lékařské, pro terapeuty s osvědčením je určený pro odbornou i laickou veřejnost. Na kurzu se dozvíte mnoho informací o historii i současnosti přikládání pijavic lékařských. Indikace a kontraindikace. Jak pijavičky použít, kam i kdy se smí aplikovat a kam ani kde se nesmí. Naučíte se pijavičky přikládat i odnímat, což je podmínkou kurzu. Zdravotní vzdělání výhodou.

Informace a přihláška ke kurzu + termíny kurzů v daném roce + číslo účtu pro zálohu. Kurz vede hirudolog s několikaletou praxí, vydavatel obsáhlé knihy o hirudologii a pijavici lékařské, Radko Legát. Kniha je dávána účastníkům kurzu zdarma.

Bližší informace Luboš Mrkus, telefon: 605 289 420 nebo na mail: masaze-perla@seznam.cz


Kateřina Hliněnská s osvědčením.
Kateřina Hliněnská s osvědčením.

Po ukončení kurzu obdržíte akreditované osvědčení. Lektor, Radko Legát ze Slovenska, má osvědčení akreditované ministerstvem. 

Na fotografii je hirudoložka Kateřina Hliněnská a lektor Radko Legát při předání Osvědčení na kurzu na Slovensku v roce 2010.

Po tomto kurzu začala paní Kateřina s hirudologií a během své několikaleté praxe získala mnoho zkušeností s aplikací pijavic. Výhodou je zdravotní vzdělání v několika oborech. Je diplomovanou a akreditovanou zdravotní sestrou. Díky tomu je schopna odborně poradit všem, kteří projeví zájem přijít na První odbornou konzultaci, kde se dozví zdali se smí aplikací zúčastnit či nikoliv.


Po kliknutí na obrázek se Vám otevře Osvědčení v samostatném okně pro lepší přečtení textu. V dolní části se nachází informace o akreditaci kurzu hirudologie slovenským ministerstvem s přiděleným číslem akreditace.

Kurz v CRaZ Perla, vedený Radko Legátem, je jediný v České republice, na kterém obdržíte zobrazené certifikové Osvědčení. Opravňuje Vás provádět konzultaci a aplikaci pijavic s odborným dohledem.