RC-Perla ve Zdravotním středisku ve Lhotské

Regenerační centrum bylo otevřeno v červnu roku 2009 ve zdravotním středisku ve Lhotské ulici v Horních Počernicích. První jednání se zdravotním střediskem nám koncem dubna 2009 zprostředkovala zdravotní sestřička Kateřina Mrázová, které jsme moc vděčni, že nám prostory „dohodila”. Dodnes je naším patronem a sleduje naše zlepšující se výsledky. Převzali jsme prostory po bývalém kadeřnictví a čekal nás nelehký úkol. Kompletně předělat původní prostory na námi požadované potřeby. Usilovná práce se nakonec vydařila a po necelých dvou měsících jsme si mohli říct: „Jo, to je ono”.

Letní prázdniny jsme využili ke kontaktování a oslovování lidí, včetně seznamování se s lékaři a sestřičkami zdravotního střediska. Pravdou je, že jsme si důvěru lékařů získávali postupně a dnes k nám chodí běžně na masáže. Co je však ještě významnější, doporučují své pacienty k nám.

Postupně jsme budovali image našeho centra, stát se skutečně Regeneračním centrem. Navazovali jsme kontakty a nabízeli spolupráci masérům, terapeutům i cvičitelkám. Nakonec jsme pro první rok činnosti nejvíce schopných lidí našli při učení kurzu Sportovní a regenerační masáže ve škole BUĎFiT. Dodnes naši bývalí kurzisti tvoří pevné jádro týmu RC-Perla.

Koncem listopadu 2010 jsme získali další dvě místnosti ve zdravotním středisku (prostory bývalé cukrárny) a rozšířili tak nabídku o další masáže, terapie, cvičení, kurzy, pedikúru a manikúru. Rádi bychom moc poděkovali naší spolupracovnici paní Ing. Horské a jejímu manželovi. Aktivně se podíleli na rekonstrukcích v nově vznikajících prostorech. Především pan Horský pozval několik svých známých z řad zedníků, instalatérů, podlahářů a dalších profesí. Nejednou přiložil ruku k dílu sám. Opravdu moc děkujeme. Nové prostory jsme otevřeli 1.1.2011.

Ještě v prosinci roku 2010 jsme podali inzerát, že přijmeme nové spolupracovníky. Postupně jsme si vybrali 4 profesionálky a jednoho profesionála v oboru masáží, terapií apod. V únoru 2011 se náš celý tým ustálil na počtu 15 spolupracovníků.

Počátkem června 2011 jsme pro naše centrum získali významnou terapeutku, profesionálku v oboru fyzioterapie, paní Evu Trejbalovou Bc. Tento obor vystudovala na vysoké škole a má několikaletou praxi. Naplní tak naše poslání - pomáhat lidem od bolesti a fyzického trápení.

A poslední rozšíření našeho týmu přišlo v polovině července 2011. O spolupráci s RC-Perla se zajímala profesionální kosmetička. Shodou okolností si naše kolegyňka, paní Ing. Horská, udělala půlroční kurz kosmetiky a samy se domluvily, že v centru otevřou kosmetické poradenství s péčí o pleť spojenou i s masážemi obličeje. Nyní náš tým čítá 17 spolupracovníků. Je skvělé, že můžeme pomáhat lidem v tak širokém rozsahu pod jednou střechou.

Ještě v červenci posílila náš tým také slečna Martina Jíchová, která se především zaměřila na vztah s klienty a propagaci RC Perla. Jejím prvním nápadem bylo vydání informačního zpravodaje, jehož je textovou i skladbovou duší. Věříme, že společně se nám podaří realizovat všechny její nápady a posunout RC Perla zase o kus dál.

Na konci roku 2011 vyústily neshody s jednatelem zdravotního střediska ohledně vyúčtování energií za rok 2010. Již od srpna 2011, vedeme spor ve fakturované částce za vodu a teplo. Dle našich propočtů přeplácíme za tyto energie cca 13.000,-Kč za rok. Navrhli jsem jiné rozúčtování, což nebylo střediskem akceptováno s vysvětlením, že oni jsou majiteli střediska a tudíž na nás mohou na energiích vydělávat. Že to není pravda víme všichni, ale zastání není. Proto jsme se rozhodli učinit kroky k přestěhování se do nových prostor.

Začátek roku 2012 je věnován ukončení sporu o energiích. Bohužel naše snahy nevyústily v konečné řešení. Padlo jasné rozhodnutí. Najít nové prostory v Horních Počernicích. Věříme, že se blýská na lepší časy a tak můžete držet pěsti, aby nám přálo štěstí, kterému jdeme vstříc. Ještě v březnu se trochu pozměnil náš tým. Z některých bývalých masérů a terapeutů se stali externí spolupracovníci a náš pevný kádr posílili tři masérky a jeden masér.

V průběhu měsíců březen až květen proběhlo nemálo změn v rozhodnutích. Především se pevně ujasnila myšlenka stěhování se do nových prostor. Pomohlo k tomu několik skutečností: stálá neochota jednatele střediska dohodnout se s námi na spravedlivém účtování energií, vypovězení z některých povolených prostor střediska a v neposlední řadě výpověď z jednoho pronajatého prostoru ve středisku k 31.8.2012, což by nám značně zkomplikovalo situaci. Přišli bychom o kancelář a zázemí centra. Naštěstí na začátku května přišla spásná nabídka od jedné rodiny z H. Počernic vlastnící dům na Náchodské ulici. Slovo dalo slovo a tak jsme si mohli dovolit dát výpověď, tentokráte středisku, my. Nyní se rekonstruje a vše dělá proto, aby se Vám u nás líbilo. V průběhu prázdnin se stěhujeme do nového! Více se dozvíte v nejbližší době... A jen tak na okraj - máme od června novou manikérku.

Doba velkých prázdnin byla věnována pokračujícím rekonstrukcím na domečku a zvelebovacím pracem. Další historické události - v domečku - na Náchodské jsou v samostatném odkaze RC-Perla na Náchodské.


Partneři webu.

www budfit.info