RC-Perla Náchodská III

Máme 1. září 2014 a RC-Perla slaví 2. rok výročí otevření v domečku na Náchodské. Za předchozí období se událo několik změn v úpravách exteriéru i interiéru.

Především venkovní prostory získaly nový kabát. Asi nejvíce si lze všimnout "zahrádky" plné bylinek hned u vchodu za brankou.
Zahrádka RC-Perla.Zahrádka RC-Perla.Zahrádka RC-Perla.Zahrádka RC-Perla.
I nasázených kytiček i bylinek do květináčů podél domu. Cestička mezi brankou a vchodem do domu se také zkrášlila. Opět vysázenými kytičkami a zhuštěním živého plotu novými tujemi. Bylinkovou zahrádku osázel a upravil známý našich přátel, manželů Tůmových, profesionální zahradník. Vše v průběhu jara a začátku léta 2014. Bylinky postupně sušíme a použijeme do domácí lékárny.

V jednotlivých místnostech se víceméně upravovalo a dovybavovalo nábytkem a drobným příslušenstvím. Nutno poděkovat nejedněm dobrovolníkům z řad klientů i známých, kteří nám velkou část vybavení darovali nebo prodali za symbolickou cenu. Největší dík patří manželům Štěpanovským a paní Gnip. Původní recepce (tmavě hnědý nábytek) patřil panu Mottlovi, který si vybavení odvezl, po svém odchodu v březnu 2014. Byli jsme před rozhodnutím zda také jít do tmavšího odstínu, či světlejšího. Názory se přikláněly zvolit variantu světlou. Byly nám nabídnuty 3 varianty svělté dýhy a my v Perle vybírali, včetně zpřízněných klientů. Nakonec padlo rozhodnutí na střední světlost. Manželé Štěpanovští nám dřevotřískové desky prodali za velmi příznivé ceny a nakonec nechali polaminovat. Paní Gnip zajistila nařezání dle velikostí jednotlivých dílů nábytku. Perfektní souhra a chuť Luboše i Katky, smontovat vše dohromady, umožnily vznik nové recepci. Na fotografiích: 1) Původní vybavení od Mottlů a 2, 3, 4) Současná recepce od června 2014.
Recepce původníNová recepce.Nová recepce.Recepce, detail stolu.

Postupně se vybavovaly další místnosti. Na fotografiích vidíte změny, leč si jich pravděpodobně všimne jen pozorný klient, či čtenář. Nám však nejde o obdiv, ale o celkový dojem a pohodu, aby se u nás každý návštěvník cítil jako doma. Však posuďte sami:
Přízemí: 1) Fialová masérna, 2) Ordinace, 3) Zelená masérna. 1. patro: 4) Modrá masérna, 5) Tělocvična.
Masérna - fialová.Ordinace.Masérna - zelená.Masérna - modrá.Tělocvična a učebna.

Bohužel k neradosti nás i klientů, stále nemáme otevřené NZZ (Nestátní zdravotní zařízení). Mysleli jsme, že schvalovací proces, na stavebním úřadě Horních Počernic, bude rutinní záležitostí. K našemu údivu tomu tak není. Již od konce prosince 2013 jsou všechny podklady na zmíněném úřadě. Co je defakto brzdou, netušíme. Věc se řeší mezi úřadem, panem Schovánkem a projektantem. Úřad žádné pádné vysvětlení nepodává a tak jen čekáme na konečný verdikt. Text píši v září 2014 a nic nenasvědčuje tomu, že bychom znali výsledek. Již jsme přišli o dva zájemce z řad lékařů, což nám nikdo nenahradí. Místo, abychom pomáhali lidem od bolesti, snažíme se pomoci své duši, abychom vydrželi věci, jimž nerozumíme. Držte nám pěstí, ať přijde k nám štěstí a my Vám můžeme pomoci od bolestí.

Začínáme nový rok 2015 a máme jasně míněné stanovisko stavebního úřadu Horních Počernic. Respektive proběhlo v listopadu připomínkové řízení ohledně NZZ za účasti zástupců Hygieny Prahy 9, stavebního úřadu Horních Počernic, požárníků, dále majitel domu, architekt, projektant a my coby nájemníci. Průběh jednání byl veden především zástupci stavebního úřadu, kteří měli mnoho připomínek. Bohužel byly námi i majitelem objektu nerealizovatelné. Například zvětšit WC pro pacienty o 20cm na úkor koupelny, což by znamenalo zničit dlážděnou podlahu, obkladačky, příčku, dveře apod. Zvětšit dveře do místností pro fyzioteapeuta ze 70 cm na 90 cm. A hlavně nutnost nájezdové rampy pro vozíčkáře. Což je vzhledem ke stavbě domu nereálné. Na základě těchto "nepřekonatelných" skutečností, jsme se rozhodli od NZZ ustoupit a celý dům ponechat jako Péče o tělo. Dvouleté snažení vyšlo bohužel pro nás i občany Horních Počernic naprázdno. Chtěli jsme lidem přiblížit především rehabilitačního lékaře, aby nemuseli jezdit daleko a zkrátit tak dlouhé čekací termíny u okolních lékařů. Bohužel.

Rozhodnutí padlo a jdeme dál. S majitelem jsme se dohodli na určitých drobných úpravách a v průběhu dvou měsíců chceme připravit jednu místnost pro exkluzivní masáže. Nabídnout takové druhy masáží, které v Horních Počernicích nejsou a za kterými se dojíždí do centra Prahy. Věříme, že se nám vše podaří a brzy otevřeme nové masáže. Jen pro náhled: originální thajské masáže s thajskou masérkou. Nashledanou zase příště...

V současné době provádíme masáže a terapie pouze v přízemí domu.
Nyní v 1. patře probíhá schvalovací řízení stavebního úřadu a Hygieny Prahy 9.
Jakmile 1. patro otevřeme, budeme Vás informovat. Vaše RC-Perla.

Současně s přípravami na pronájem a práci v 1. patře probíhala jednání s majitelem domu na Náchodské o budoucí nájemní smlouvě, kde se sloučí obě podlaží do jedné smlouvy. V průběhu posledních dvou let se nám nástinem v mailech a osobních rozhovorech dostávaly informace, že budeme mít v nové smlouvě další a další platby, poplatky a povinnosti, o nichž nebyla na počátku pronájmu ani zmínka. Působilo to na nás, jak pořekadlo "s jídlem roste chuť". Požadavky rostly a naše trpělivost a ochota vše připouštět se začala vytrácet. Stále jsme majitele upozorňovali, že nelze přání jen navyšovat, ale také někde ubrat. Nesetkali jsme se s pochopením.

Požádali jsme majitele, aby s námi zašel na schůzku, kde bychom se rádi konkrétně dozvěděli jaké finanční a pracovní nároky na nás budou podpisem nové nájemní smlouvy kladeny. Chtěli jsme, aby se připravila jasná pravidla, jasné podmínky a v neposlední řadě znění nové nájemní smlouvy, které jsme požadovali více než rok. Bohužel. Ani na této poslední schůzce, začátkem července 2015 jsme se nedozvěděli o nic víc nežli kdy jindy. Mlhavé odpovědi na naše otázky a vyhýbavé informace při dotazech, co vše po nás budete chtít. Upozorňovali jsme majitele i písemně, že schůzku považujeme za velmi velmi důležitou, aby se dobře připravil. Nestalo se!

Již v průběhu dubna 2015 jsme začali hledat nové prostory, pro "strýčka příhodu". Naskytly se nám dvě reálné možnosti vhodné pro naše podnikání. Byli jsme se na obou podívat a sdělili realitním makléřům, že se rozhodneme aktivně až na konci června (původně byla důležitá schůzka s majiteleme plánována na polovinu června). Jednu variantu jsme, po zvážení prostor a vhodnosti rozmístění maséren a dalších místností, nakonec úplně pustili. Jeden však máme stále v záloze. Po červencové schůzce s majitelem, při níž jsme se nedozvěděli nic nového ani zásadního, padlo závěrečné rozhodnutí. Nečekat! Zaktivovali jsme jednání s majiteli nové nemovitosti a rozjeli jsme tak akci - změna prostor.

Podali jsme dne 14.7.2015 výpověď z nájmu na Náchodské ulici a začínáme aktivní spolupráci v nových prostorách. Kde, co a jak dál se dozvíte zase příště. Z technicko-taktických důvodů zatím více neuvádíme. Věřím, že chápete proč tak činíme. Pravděpodobně od října 2015 Vás rádi uvidíme na novém působišti: Ratibořická 1166/12, Horní Počernice. Další informace o průběhu stavebních úprav apod v RC-Perla Ratibořická I. Nashledanou v novém...


Partneři webu.

www budfit.info