Historie projektu RC-Perla

Postupný rozvoj Regeneračního centra Perla (od roku 2017 Centra regenerace a zdraví Perla)

V jednotlivých odkazech vlevo se dozvíte o postupném rozvoji a stěhování RC-Perla v Horních Počernicích. Střídaly se doby krásné i pochmurné. Nadšení střídalo pád. Jasné představy a cíle nakonec vždy zvítězily nad temnými myšlenkami. Při pronájmu na Zdravotním středisku i na Náchodské jsme si mysleli, že jsme "zakotvili" v přístavu nadějí a rozvoje. Bohužel, i my jsme museli čelit různým nástrahám vztahů v podnikatelské sféře.

Nadšení z působení ve Zdravotním středisku ve Lhotské zkazila faktura za energie po prvním roce pronájmu. Postupně jsme se dozvídali jakým způsobem se energie počítají a zjistili jsme, že doplácíme na středisko na vodném a stočném i teple. Naše odvolání se k jednateli střediska vedlo jen k postupnému krachu jednání. Vše vyústilo podáním výpovědi z jedněch pronajatých prostor ze strany jednatele a následně naší výpovědí, neboť za vzniklých podmínek jsme nemohli dále ve středisku fungovat. Bohužel jsme se také dozvídali o určitých pomluvách, což vyústilo v jednu velkou nepravdu a to, že jsme údajně ukradli sprchový kout. Nesmysl a nehorázná lež! Máme doklad o koupi a člověka, který nám jej zabudovával. Nevíme proč jsme byli až takto zostuzeni.

Náchodská ulice. Nové prostory na hlavní ulici. Paráda! Prestiž! A velký dům. Jednání s majitelem byla suprová a vše nasvědčovalo tomu, že zde strávíme "zbytek" života. Začalo se laděním rekonstrukčních prací. Pan majitel nám vyšel ve všem vstříc. S financemi také nebyl problém, neboť veškeré práce i materiál hradil majitel ze svého. Ideální. Ani jsme si nemohli nic jiného přát. Všechny práce probíhaly v součinnosti a nebylo pochyb, že začneme k 1.9.2012. Povedlo se! Během následujícího půl roku se dokončilo i 1. patro a mohli jsme postupně rozjet další prostory. V prvním roce pronájmu vše klapalo náramně. Jenže! Problém nastával s vyřešením rekolaudace na nebytové prostory. Z počátku jsme čas podcenili všichni. Náš záměr, mít z jednoho podlaží NZZ (nestátní zdravotní zařízení) a z druhého Péči o tělo narážel na úřadech. Nakonec vše vyústilo ve společnou schůzku majitele, nájemců, zástupců Hygieny P9, stavebního úřadu HP a požárního technika. Verdikt byl nekompromisní. Neschválení NZZ a nutnost dokončit stavební řízení. Bohužel se vše vleklo velmi dlouho. Dělaly se nové plány, projekty, dodávaly se další a další podklady. Změna však nenastala ani po třech letech pronájmu. Pan majitel také začal tlačit na "pilu" a přidával nám další a další platby nad rámec smlouvy. Naše ochota platby přjímat vedla ke krachu vztahů mezi námi a majitelem. Nejvíce nás dorazil dopis od majitele, kde mimo jiné uvedl, že si musíme uvědomit, najde-li nové zájemce (a že již má nabídky), kteří splní jeho představy, musí všechny city stranou a my dostaneme výpověď. Nakonec jsme se museli rozhodnout. Vše přijímat a platit (výdaje by začaly převyšovat reálné příjmy) nebo změnit místo podnikání, kde budou jasně dané vztahy, vyřešené nebytové prostory a další požadavky úřadů. Ač nás opuštění domečku bolelo na srdíčku, nezbývalo, než se s tím smířit a jít dál.

Povedlo se na novém pronájmu v Ratibořické ulici, kam se stěhujeme v průběhu října 2015.

Nashledanou na novém působišti...


Partneři webu.

www budfit.info