Zeptali jsme se fyzioterapeutky

Několik otázek pro fyzioterapeutku Bc. Evu Trejbalovou

Co je to vlastně fyzioterapie?
Fyzioterapie (také se užívá označení léčebná rehabilitace) se zabývá terapií poruch pohybového systému člověka.

Pro koho je určena?
Fyzioterapeutka v RC-Perla Bc. Eva TrejbalováFyzioterapie je určena pro ty, kteří mají pohybové obtíže či trpí bolestí akutní nebo chronickou. Může se tedy jednat o bolesti zad, kloubů, hlavy, potíže spojené s úrazem, operací nebo nemocí. Zároveň je fyzioterapie využívána jako prevence vzniku pohybových potíží. Vhodně zvolená terapie může tedy do budoucna zmírnit anebo úplně odstranit pohybové obtíže či bolestivé stavy.

S jakými problémy nám může pomoci?
Fyzioterapeutka v RC-Perla Bc. Eva TrejbalováVelice časté jsou bolesti krční, hrudní a bederní páteře, bolesti hlavy, bolesti kloubů, svalových úponů způsobené přetížením pohybového systému např. sportem ale také zaměstnáním. Dále může fyzioterapie pomoci po ortopedických či jiných operacích, ale též po úrazech. Tedy kdykoli, kdy je potřeba navrátit původní funkci dané oblasti nebo alespoň zachovat současný stav či zabránit dalšímu zhoršování.

Jaké techniky používáte při terapii Vy osobně?
Fyzioterapeutka v RC-Perla Bc. Eva TrejbalováNelze vyjmenovat vše, nejčastěji ale využívám techniky uvolňování měkkých tkání, mobilizační a relaxační techniky, postupy vycházející z různých metod, např. senzomotorická stimulace, metoda dle paní Mojžíšové, stabilizace, práce s dechem a mnohé další. Každý člověk je originál, tudíž i terapie by měla být vytvořena na míru každému člověku. Snažím se tedy využívat vše, co jsem se dosud naučila v rámci studia i na nejrůznějších odborných kurzech. Tento obor, jako všechny obory ve zdravotnictví, vyžaduje proto neustálé vzdělávání.

Jak bude probíhat hodina fyzioterapie v RC Perla?
Fyzioterapeutka v RC-Perla Bc. Eva TrejbalováPrvní hodinu je nutné věnovat vyšetření klienta, tedy rozboru funkcí pohybového systému, vyšetření pohledem, pohmatem a celkové podrobné anamnéze. Čím více informací o klientovi získám, tím lépe pak mohu směřovat terapii. Následující hodiny jsou už věnovány konkrétní terapii. Na začátku každého setkání vždy krátce klienta vyšetřím, zjistím jeho aktuální zdravotní stav a poté společně pracujeme na zvolené oblasti. Posléze následuje nácvik vhodných technik a cviků na doma a případná jiná doporučení k pohybovému režimu.

Proč jste si zvolila právě fyzioterapii?
Tuto práci vnímám jako zajímavou a jistým způsobem kreativní.

Co je vaším cílem?
Každopádně pozitivní spolupráce s klientem, která bude směřovat ke zmírnění jeho obtíží.

Co byste ráda vzkázala klientům RC Perla?
Dopřejte prostor sami sobě a užívejte si svůj život.

Z rozhovoru s fyzioterapeutkou (vyňato z Bulletinu RC-Perla)


Partneři webu.

www budfit.info